(für alle plus christoph zielinski)

schmiers dir
schmiers dir in die hoar
dein: sei kein noar

schmiers dir
schmiers dir einfach in die hoar
dein: leben ist immer wunderboar

schmiers dir
schmiers dir einfach in die hoar
dein: alle männer brunzen aus einem rohr

schmiers dir
schmiers dir in die hoar
dein: alles net woahr